Reglement

 

Alle deelnemers aan het GolfPlaza – Best Jeugd Open 2018 dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.

 

1. CATEGORIE

 

Het GolfPlaza – Best Jeugd Open 2018 zal gespeeld worden in 1 categorie. De maximale handicap is 9.9

 

2. WEDSTRIJDVORM

 • Bruto Strokeplay (qualifying).
 • 18 holes van de witte (jongens) en blauwe (meisjes) tees.
 • Telt mee voor NGF Amateurranking.
 • In een flight spelen maximaal 3 spelers.

 

3. DEELNAMECRITERIA

 

 1. Deelname aan het GolfPlaza – Best Jeugd Open 2017 is open voor spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1997. Het maximaal aantal spelers is 105.
 2. De uiteindelijke indeling geschiedt op basis van handicap. Bij overinschrijving zullen de spelers met de laagste handicap voorrang krijgen. In beginsel is de verdeling over twee categorieën: 60 jongens, 35 meisjes. Indien een categorie niet vol is, worden de plaatsen doorgeschoven naar de andere categorie. Overige spelers komen op de reservelijst. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor 10 wildcards toe te kennen aan jeugdspelers om bijzondere redenen. Tevens behoudt zij het recht extra plaatsen toe te wijzen aan meisjes.
 3. Minimaal 3 dagen voor aanvang van het GolfPlaza – Best Jeugd Open 2017 zullen de startlijsten aan de spelers gemaild worden. (indien geen geldig e-mailadres bekend is, is de speler zelf verantwoordelijk voor het achterhalen van zijn/haar starttijd). De startlijst zal ook op de website www.bestjeugdopen.nl geplaatst worden.

 

4. INSCHRIJVEN

 

 1. Inschrijven voor het GolfPlaza – Best Jeugd Open 2018 kan via de website, www.bestjeugdopen.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00 en dient over te worden gemaakt naar bankrekeningnummer NL16 RABO 0159 1137 17 t.n.v. Jeugdcommissie Best Golf o.v.v. Best Jeugd Open 2018 + volledige naam. Inschrijving en betaling dient te geschieden voor 16 juni 2018. Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag is de inschrijving definitief. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zal de speler per mail een definitieve bevestiging van de inschrijving ontvangen.
 2. Spelers die uiteindelijk niet tot de wedstrijd worden toegelaten, krijgen het inschrijfgeld teruggestort op de rekening waarvan het geld is ontvangen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zal de speler per mail een bevestiging van de inschrijving ontvangen.
 3. Bij een afzegging tot 48 uur voor aanvang van de wedstrijd krijgt de speler het inschrijfgeld retour. Bij een afzegging na die periode vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Niet afmelden voor aanvang van de wedstrijd zal worden gekenmerkt als NO SHOW en wordt doorgegeven aan de NGF.

 

5. PRIJZEN

 

 1. Er zijn prijzen voor zowel de jongens als de meisjes De winnaars worden als volgt bepaald: de beste bruto score over 18 holes. Bij gelijke stand van twee of meer spelers met de beste bruto score volgt een play-off op hole 18 totdat een beslissing is gevallen. Bij gelijke stand voor de tweede en derde prijs geldt de beste score over de laatste 9, 6, 3, 1 hole(s), waarbij geldt dat een betere score over de laatste 9, 6, 3, 1 hole(s) een hogere ranking geeft. Is ook die score gelijk dan beslist het lot door middel van het tossen van een munt.
 2. Er is een prijs voor diegene die al eerste een hole-in-one slaat. Op de wedstrijddag wordt de daadwerkelijke hole kenbaar gemaakt.
 3. Er is een extra prijs voor diegene die de over de laatste 4 holes de beste score noteert.
 4. Er is een extra prijs voor diegene die de longest slaat op de daarvoor aangewezen hole.
 5. Er is een extra prijs voor diegene die de neary slaat op de daarvoor aangewezen hole.
 6. Er is een prijs voor diegene die tijdens de shootout (na  de 18 holes-wedstrijd) de neary slaat.
 7. Wanneer een prijswinnaar niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking dan kan de prijs naar de volgende speler gaan.
 8. Voor het actuele overzicht van de prijzen: zie Prijzen.

 

6. NGF AMATEURRANKING

 

 1. Deelnemers kunnen punten verdienen voor de NGF Amateurranking volgens puntenberekening van de NGF.

 

 

8. TOESCHOUWERS

 

 1. Toeschouwers in de baan zijn toegestaan. Toeschouwers mogen niet dichter dan 50 meter van de spelers komen en niet met ze communiceren.

 

9. ALGEMEEN

 

 1. De wedstrijd wordt gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A, aangevuld met de ‘local rules’, zoals die op de dag van de wedstrijd gelden.Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement en van de ‘local rules’, en zich daar gedurende de wedstrijd aan te houden.
 2. Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een actieve EGA Handicap. De commissie behoudt zich het recht voor om op het moment van sluiting de Exact Handicap van potentiële wedstrijddeelnemers bij de Home Club op te vragen.
 3. Indien een speler zich inschrijft voor de wedstrijd met een handicap waarvan hij op het moment van inschrijving wist of behoorde te weten dat die handicap niet de juiste is, wordt deze niet toegelaten tot de wedstrijd.
 4. De spelers dienen zich minimaal 30 minuten voor de start te melden bij de wedstrijdleiding en minimaal 10 minuten voor de start te melden bij de starter op hole 1, op straffe van diskwalificatie. De speler ontvangt zijn scorekaart na aanmelding bij de wedstrijdleiding en is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.
 5. Iedere speler dient zijn of haar ronde zonder onnodig oponthoud te spelen:
  1. Wanneer er slowplay wordt geconstateerd (meer dan gemiddeld 15 minuten per hole of meer dan 1 hole afstand tov de voorgaande flight) volgt er bij de 1e overtreding een waarschuwing en wordt er gemaand tot aansluiten. Blijft de groep/speler achter dan kan de wedstrijdleiding/marshall/referee besluiten tot het geven van 1 strafslag bij de volgende overtreding. Bij de daarop volgende overtreding volgen 2 strafslagen en vervolgens diskwalificatie bij de 4e overtreding.
  2. Een speler kan twee strafslagen krijgen wegens onnodig oponthoud indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist.
 6. De speler is verplicht zijn eigen scorekaart, binnen 15 minuten na het beëindigen van de laatste hole, bij de wedstrijdtafel te controleren en in te leveren. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd. De speler mag de wedstrijdtafel niet verlaten voordat de kaart is goedgekeurd.
 7. Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Uitzondering: apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is. Straf bij de eerste overtreding: twee slagen. Bij de volgende overtreding: diskwalificatie.
 8. Spelers mogen gedurende de ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij toegestaan door wedstrijdleiding of referee.
 9. In de baan bevindt zich een referee die in geval van geschillen of onduidelijkheden kan worden geraadpleegd. Door de baan bevinden zich vrijwilligers die contact kunnen leggen met de wedstrijdleiding en met de referee.
 10. Het gebruik van een caddie is niet toegestaan.
 11. Op de wedstrijd is het “Zero tolerance” beleid van de NGF van toepassing: De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren, en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette zal de wedstrijdcommissie de deelnemer diskwalificeren volgens Regel 33/7.
 12. Deelnemers worden geacht verzorgde kleding te dragen:
  1. Spijkerbroeken, jogging-/trainingspakken zijn NIET toegestaan.
  2. Topjes en naveltruitjes zijn NIET toegestaan.
  3. Golfschoenen met soft spikes zijn verplicht (hard spikes niet toegestaan).
  4. Overhemd, blouse of poloshirt moet de band van de broek of rok raken indien de speler rechtop staat.

 

De Wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.